top of page

Systemisch werken met individuele en collectieve thema's

Merk jij het ook op? Het lijkt wel of er meer en meer mensen hun eigen persoonlijke ontwikkeling willen inzetten ten dienste van het grotere geheel. Misschien voel jij het zelf ook: het verlangen om van binnen naar buiten te bewegen met de inzichten die je hebt opgedaan en de liefde die opborrelt vanuit jouw verruimde bewustzijn.


Na jarenlange aandacht voor persoonlijke ontwikkeling lijkt de tijd aangebroken voor bewustwording van het grotere geheel en de collectieve thema’s die daarbij horen. Wie zichzelf heeft hervonden blijkt ruimte te krijgen hiervoor. 


In mijn werk faciliteer ik beide: de individuele processen en de collectieve. Het is de enige ‘way forward’ (voor mij). We hebben een verantwoordelijkheid voor onszelf én de wereld om ons heen.

Wij zíjn immers de systemen waarin we leven. De systemen kunnen veranderen zoals wij zelf veranderen.

Individuele vs collectieve opstellingen


Ik werk met de overeenkomsten tussen de persoonlijke thema’s die ik tegenkom in individuele sessies en familieopstellingen én de collectieve thema's die zich aandienen in de collectieve opstellingen, zoals bv de Aarde Opstellingen. Mijn inspiratie hiervoor komt uit de natuur, want daarin zie je het terug: de overeenkomst tussen binnen en buiten, en micro en macro.


Micro - Macro / Binnen - Buiten
Micro - Macro / Binnen - Buiten
Micro - Macro / Binnen - Buiten

De wisselwerking tussen micro en macro ~ lees: individu en collectief ~ is heel krachtig om doorstroom, groei en heling te vinden. 


  • Zit je vast in een probleem of een conflict? (MICRO) Probeer eens uit te zoomen. Verruim je blikveld. Bezie jouw situatie vanuit een ander perspectief. Word je bewust van een groter geheel waar je onderdeel van bent.

  • Ben je vooral begaan met grotere thema’s in de buitenwereld? (MACRO) Onderzoek dan eens hoe deze thema’s raken aan jouw eigen persoonlijke thema's. Bv het (wereld)nieuws volgen, hierover een uitgesproken mening hebben, een sterk politiek standpunt innemen of een verlangen om je in te zetten voor ‘het grotere goed’ kán een manier zijn om de intieme relatie met jouw eigen thema’s uit de weg te gaan. 


Regelmatig wisselen van perspectief blijkt niet alleen verfrissend maar zelfs noodzakelijk! Voor ontwikkeling, voor groei, voor leven. De beweging naar buiten en de beweging naar binnen: in een gezond systeem volgen ze elkaar continu op. Ook weer een mooi bruggetje met de menselijke natuur: je ziet het terug in elke ademhaling ~ in en uit, in en uit. 

Een gezond, levend systeem is continu in beweging: van binnen naar buiten en vice versa.

Systemisch bewustzijn verdiepen en verruimen


Als je afstemt op dit proces, deze beweging van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, (bv in ademhalingsoefeningen, - meditaties of yoga) kan jouw bewustzijn zich steeds opnieuw weer VERDIEPEN en VERRUIMEN.


Met elke inademing verdiep je, en met elke uitademing verruim je.


Je zinkt dieper in je binnenwereld (yin, vrouwelijk, zwart, donker) en verruimt in in de buitenwereld (yang, mannelijk, wit, licht).


Je neemt binnen mee naar buiten, en buiten mee naar binnen.

Meer moeite met de een of de andere pool? Neem de relatie met je moeder of vader eens onder de loep!

We zijn allemaal geboren uit een mannelijke en een vrouwelijke pool. Hoe wij geworteld zijn in de kwaliteiten van beide polen wordt voor een belangrijk deel gevormd door wat we meekrijgen van vader en moeder (en mannelijke en vrouwelijke voorouders). Wil jij jouw bewustzijn verdiepen en verruimen? Ga dan hiermee aan de slag!

Een vrije verbinding en uitwisseling tussen beide polen maakt jou ontvankelijk voor de stroom van het leven.

De stroom van het leven


De stroom van het leven is veelomvattend.

Het leven wil geleefd worden, ten volle.

Het is aan ons om onszelf vrij te maken voor die levensstroom.


Als wij mensen vergeten om af te stemmen op beíde polen van het Leven, om af te wisselen tussen beíde perspectieven, om aandacht te hebben voor de inwaartse én de uitwaartse beweging raken we vervreemd en verwijderd; van onze natuur, van onszelf en elkaar. We weten op den duur niet meer welke plek we hebben in het geheel, in de systemen waarin we ons bewegen: op micro-niveau bv het gezin van herkomst, op macro-niveau bv het ecosysteem van de aarde.


Begin je aan te voelen waar ik naartoe wil...? Lees je tussen de regels door waarom ik het werken met individuele en collectieve thema's zo belangrijk vind?


Ter illustratie de woorden van iemand die een Individuele Opstelling deed en daarna deelnam aan de groepsworkshop "Collectieve Opstelling & Adem":


"Ik heb echt zóveel inzichten gekregen deze twee sessies, niet normaal. Er is zó de kern geraakt... Ben er echt van onder de indruk. De kracht van het kleine (je eigen leven) koppelen aan het collectief is enorm. Dit moet echt ieder mens gaan doen." 


De komende tijd zal ik wat meer gaan delen over de inzichten die voortkomen uit de individuele en collectieve Opstellingen. Je leest erover in de blogs op mijn website en in posts op socialmedia. 

Zelf aan het werk met individuele en collectieve thema's?


Kijk eens rond op mijn website. Voor persoonlijke thema's kun je bij me terecht in Individuele Opstellingen, of een Familieopstelling met representanten. Collectieve thema's komen aan bod in bv de Aarde Opstellingen of workshops Opstelling&Adem (binnenkort nieuwe data op de agenda!)


En als je vragen of verzoeken hebt: neem even contact op! Ik hoor graag van je.


Jolijn Fiddelaers

06-10331978


 


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page