top of page

"Sta op, als je liefde voelt"

In 2012 representeerde ik in een zogenaamde 'maatschappelijke opstelling'. De boodschap van deze opstelling is nu nog net zo actueel als toen! Ik kan hem betrekken op m'n relaties, m'n werk en m'n plek in de samenleving. En ik deel hem graag met je. Misschien kun jij er ook iets mee.


Vraag me niet hoe ik bij het betreffende evenement terecht kwam, want dat weet ik niet meer. Soms laat ik me leiden en dan kom ik wereldwijd op mooie plekken met prachtige mensen in contact. Deze keer landde ik in het midden van Nederland bij Seats2Meet in Utrecht waar een organisatie genaamd interconnectedness.org (bestaat inmiddels niet meer) een opstellingendag organiseerde.


Ik werd aanvankelijk aangetrokken door de term 'Interconnectedness' en schreef me in voor deze dag. Zelf reisde ik vanuit Amsterdam naar Utrecht. Een vriend was ook nieuwsgierig en kwam vanuit Limburg. Het is een bekend verschijnsel bij Opstellingen; dat je vooraf 'voelt' dat je erbij wil zijn, zonder te weten wat er staat te gebeuren. We gingen op pad en lieten ons verrassen.


Interconnectednessthe state of being interconnected a worldview which sees a oneness in all things, with no true separation deeper than appearances. (Ofwel, in het Nederlands: de staat van onderlinge verbondenheid.)


 

Het welzijn van de Aarde


In mijn herinnering waren er zo'n 20 deelnemers en Marlies Zijlstra werd voorgesteld als degene die de opstelling zou begeleiden. We gingen aan de slag met een collectief thema, om de 'interconnectedness' te onderzoeken tussen enkele belangrijke systemen in onze maatschappij, en meer specifiek: hun belang voor de aarde en de mens.


Praktisch betekent dit dat er representanten werden gekozen voor enkele 'systemen' die een belangrijke rol spelen in onze samenleving, zoals:

  • 'de zorg'

  • 'het onderwijs'

  • 'de politiek'

  • 'de economie'

  • 'de regering'

  • 'het belastingstelsel'

  • 'religie'

  • etc....

Zo'n 12 representanten (gok ik) namen hun plek in het veld in. In dat veld waren reeds opgesteld 'het welzijn van de aarde' en 'het welzijn van de mens'. Bij een opstelling werkt het zo dat de dynamiek tussen de verschillende representanten als vanzelf zichtbaar wordt zodra ze samen in het veld staan.


Zelf was ik gekozen als representant voor 'het welzijn van de aarde' en ik had een centrale positie. Er was een prettige verbinding met 'het welzijn van de mens' en we stonden redelijk dicht bij elkaar in de buurt. De systemen stonden verspreid om ons heen opgesteld en gingen met elkaar in gesprek. Aanvankelijk was dat interessant en vanuit mijn representanten-plek nam ik waar wat er om mij heen gebeurde. Ik keek van de een naar de ander en luisterde naar wat de verschillende systemen te zeggen hadden. Gaandeweg echter ging de energie in mijn lichaam meer en meer 'omhoog' richting mijn hoofd en als 'welzijn van de aarde' kon ik het allemaal niet meer volgen. De systemen raakten verstrikt in 'het verhaal'. De interactie was een 'hoofd'zaak geworden. De systemen raakten de verbinding met het welzijn van de aarde volledig kwijt en hoewel ik kenbaar maakte dat het niet goed met me ging hoorde niemand me. Ik merkte hoe ik zwakker en zwakker werd, totdat ik ineen zakte op de grond.


Enkele mensen langs de kant waren nog niet opgesteld en toevallig waren dit allemaal vrouwen. Zodra de aarde in elkaar zakte stonden de vrouwen op. Ze kwamen naar de aarde toe en legden hun handen op mijn rug. De 'systemen' waren inmiddels stil gevallen en keken verbouwereerd naar wat zich afspeelde rond de aarde. Het ene systeem riep "Kijk dan, het gaat niet goed met de aarde! We moeten iets doen!" Een ander systeem was het daar mee eens en wilde een plan bedenken en weer een ander was met stomheid geslagen.


De opsteller vroeg aan 'het welzijn van de aarde' wat haar boodschap was en ik voelde haar wens in het diepst van mijn ziel (wat een cadeau!). Ik was dankbaar voor deze vraag en dat ik mij hardop kon uitspreken. De boodschap was luid en duidelijk "Sta op, als je liefde voelt".


"Als je liefde voelt, sta op"

Kijk niet naar een ander, of naar het systeem, voor een oplossing. Jij bént het systeem. Wij zíjn het systeem. Neem je kracht aan en sta op, als je liefde voelt. De vrouwen aan de kant hadden dit begrepen. Hun autonomie was meer bewaard gebleven, in tegenstelling tot 'de systemen' die in hun eigen verhalen verstrikt waren geraakt. Deze autonome individuen konden nog vrij bewegen en hun innerlijke roep volgen. Zij waren opgestaan, toen ze wisten dat het tijd was. En ze wisten wat te doen. Het werd hun ingegeven vanuit liefde.


De verbinding tussen 'het welzijn van de aarde' en 'het welzijn van de mens' werd weer versterkt. Hun belang was hetzelfde. Mijn vriend Jos, die als representant voor 'onvoorwaardelijke liefde' ergens halverwege zijn plek had ingenomen om een grotere bedding te geven aan het geheel, kon nu een stap terug doen.


En zoals dat gaat met boodschappen van de ziel: ze blinken uit in eenvoud! Deze simpele woorden hebben zoveel diepgang en omvatten zoveel waarheid. Je leert de werkelijke betekenis ervan pas kennen door dezelfde boodschap steeds opnieuw te proeven en te verkennen.


"Sta op, als je liefde voelt" - Vijf jaar lang is deze boodschap voor mij leidend geweest. Hij deed me onderzoeken "Hoe herken ik dat ik liefde voel?" en "Als ik het voel: durf ik op te staan?". Het heeft me focus gegeven, en kracht om op te staan.


Resoneert het ook bij jou?


♥️


Marlies, bij deze wil ik jou nogmaals benoemen en bedanken! Voor de inspiratie die jij me hiermee geboden hebt en nog steeds biedt. Jouw zuiverheid werkt door en blinkt uit, in eenvoud. Daarom is deze boodschap nu nog steeds bij me. Dankjewel :-)


♥️


Jolijn Fiddelaers

06-10331978

jolijn@shapeshift.today

bottom of page