top of page

Groeien? Van magische plek naar dienende plek.

De kwaliteiten die jij ontwikkelt in je gezin van herkomst zijn vaak bepalend voor de keuzes die je maakt in je volwassen leven: bv qua relaties, beroepskeuze, maatschappelijke positie. Soms bewust en soms onbewust beweeg je je daar waar jouw kwaliteiten aangesproken worden. Dat betekent dat jouw nieuwe systemen zich vormen vanuit jouw eerste systeem (het gezin van herkomst). Maar wat nu, als ik je vertel dat die unieke kwaliteiten vaak ontstaan zijn vanuit een 'overlevingsmechanisme'...?


Dat zou betekenen dat in jouw huidige systemen steeds opnieuw een beroep wordt gedaan op kwaliteiten die je ontwikkeld hebt als antwoord op 'een gebrek' in het systeem waarin je opgroeide. Laat ik wat voorbeelden geven. In jouw gezin van herkomst heb jij misschien al vroeg geleerd om:

Familiesysteem Shapeshift.today
De plek in het familieysteem
  • jezelf te vermaken (kwaliteit = creativiteit)

  • op eigen benen te staan (kwaliteit = zelfstandigheid)

  • belangrijke beslissingen te nemen (kwaliteit = leiderschap)

  • hard te werken (kwaliteit = ambitie, doorzettingsvermogen)

  • voor jezelf op te komen (kwaliteit = assertiviteit)

  • zorg te dragen voor het emotionele welzijn van gezinsleden (kwaliteit = empathie)

  • het geheel te overzien (kwaliteit = visie)

  • het gezin bij elkaar te houden (kwaliteit = bemiddelen)

En zo kan ik nog wel even doorgaan!


Herken je hier iets in?

Misschien ben je vandaag de dag wel aan het werk als ontwerper, zelfstandig ondernemer, leider, coach, visionair, advocaat of mediator; dankbaar gebruik makend van de kwaliteiten die je vanaf je vroege jeugd ontwikkeld hebt.

De eigen plek innemen


Je zou kunnen zeggen dat het ontwikkelen van die kwaliteiten niet een volledig 'vrije keuze' is geweest. Echter, je hebt de kwaliteit ontwikkeld ALS REACTIE OP wat je aantrof in het systeem waarin je geboren bent. Heel cru gezegd: zonder die kwaliteit had je het misschien niet (zo goed) gered. De kwaliteit is je bestaansrecht geweest, je overlevingsmechanisme.

Het systemisch werk gaat over PLEK, en de plek die hoort bij kwaliteiten die ontwikkeld zijn zoals hierboven beschreven, noemen we de MAGISCHE PLEK.

Het is de plek die het kind inneemt om 'te overleven' binnen het systeem. Het kind gaat bv extra goed opletten, lief zijn, meewerken, verstandig zijn om de ouders te ontlasten. Of het kind gaat juist rebelleren, lastig zijn, problemen veroorzaken om de aandacht af te leiden van (of juist aandacht te vragen vóór) dingen die onderhuids spelen en niet benoemd mogen worden. We noemen deze plek 'magisch' omdat hij vanuit een soort kinderlijke liefde ingenomen wordt: "Als ik maar dit of dat doe, dan is het systeem weer heel. Dan wordt iedereen weer blij en leven we nog lang en gelukkig"...


In de loop van de tijd raken we zo vergroeid met die plek (en de bijbehorende kwaliteiten) dat we niet meer weten wie we zijn zónder die plek (en bijbehorende kwaliteiten).


Van magische naar dienende plek
Van magische naar dienende plek

Er komt echter een moment in je leven dat het begint te wringen: je raakt in een burn-out, vindt geen voldoening meer in je werk, relaties lopen niet lekker. Vaak 'lukt het nog wel' maar je ervaart ook dat het je energie kost, dat je het anders zou willen doen.


Het leven vraagt dan van je om de DIENENDE PLEK in te gaan nemen. Met 'dienende plek' bedoelen we de plek die dienend is aan JOU. Aan jouw leven, aan jouw groei, aan jouw pad.


Uiteindelijk is dit óók het meest dienend aan het grotere geheel, maar dit besef komt later pas.


Aanvankelijk kan de ontdekking dat je het anders wil gaan doen behoorlijk verwarrend zijn! Want meestal is een groot deel van je volwassen leven gebouwd op de kwaliteiten die passen bij de magische plek.

Een proces van bewustwording

Het bewegen van de magische plek naar de dienende plek gaat meestal niet vanzelf. Het is een proces van bewustwording. Inzicht in je eigen patronen en gedrag is een eerste stap. Vanaf hier kan de vergroeiing met de magische plek stap voor stap losgemaakt worden en de dienende plek kan beetje bij beetje ingenomen worden.


De beweging van magische plek naar dienende plek is een HELENDE BEWEGING, als een dans.


Het systemisch werk biedt een geweldig speelveld om de magische plek te begrijpen en de dienende plek te verkennen. In een Opstelling of een individuele sessie kan ook de helende beweging onderzocht worden.


SYSTEMISCH:

Waarom het moeilijk kan zijn om de dienende plek in te nemen, is omdat het 'groepsgeweten' opspeelt. Met het verlaten van de magische plek voelt het alsof je ontrouw wordt aan het systeem. Je wordt ontrouw aan de ongeschreven regels van de groep en de loyaliteit van het groepsgeweten doet een beroep op je. Met het innemen van de dienende plek word je trouw aan jezelf.


Zie ook het blog "Excelleren? Ga verder dan zij"


Het innemen van de dienende plek en het maken van de helende beweging die daaraan voorafgaat kan slechts gebeuren vanuit liefde en compassie. Het afscheid nemen van de magische plek gebeurt vanuit erkenning voor wat het je gebracht heeft én wat het je gekost heeft. Het omvat het buigen voor waar je vandaan komt én voor waar je naartoe gaat.


Kun je hierbij wat hulp gebruiken? Ik ontmoet je graag.


Jolijn Fiddelaers

06-10331978

jolijn@shapeshift.today

 

Meer lezen over dit onderwerp?


Zie ook het blog "Excelleren? Ga verder dan zij"

https://www.shapeshift.today/post/excelleren-ga-verder-dan-zij


Zie ook het blog "Succes hebben? Dader durven zijn"

https://www.shapeshift.today/post/succes-hebben-dader-durven-zijn


Aan het werk met dit thema?
bottom of page