De Aarde als werkgever

Deze woorden sprak een vriendin (dankjewel Maylan!) tegen me uit toen we praatten over de Corona-tijd en de impact ervan op ons innerlijke en werkbare leven. Ze zei “ik weet het nu nog zekerder dan voorheen: ik wil leven alsof de aarde mijn werkgever is”.


Ik vond dat ze hiermee prachtig verwoordde wat ook voor mijzelf een krachtige drijfveer is. En een zoektocht! Want hoe dóe je dat? Dienstbaar zijn aan de aarde, op een manier die jezelf én het grotere geheel (eco-systeem) optimaal laat floreren? Resulterend in een duurzaam vruchtbare samenwerking en een rijkelijke beloning (voor alle betrokkenen)...


Dat het kán laat de natuur zelf zien, dat de mens de grootste saboteur is blijkt een feit.De aarde is een uniek systeem, een eco-systeem, en de mens heeft daarin een plek.


Eco komt van het Griekse woord οίκος (Oikos) → huis, huishouding, thuis, familie.

Een eco-systeem omvat alles dat bijdraagt aan het in stand houden van het leven binnen dit systeem: de organismen (mensen, dieren, planten, micro-organismen) + de uitwisseling van materie en energie tussen de organismen onderling en hun leefomgeving (bodem, water, lucht)


Als we kijken naar de mens in relatie tot de aarde dan wordt wel duidelijk dat onze relatie op z’n zachtst gezegd wat scheef gegroeid is… De ‘grondwetten’ van het systemisch werk (plek, positie, balans geven-nemen) geven handvaten voor gezonde, florerende systemen. Heel simpel gezegd:


  • PLEK gaat erover dat er voor alles en iedereen in het systeem een eigen plek is. Deze ruimte dient geëerd te worden. Niks en niemand kan worden buitengesloten. Plek gaat over individualiteit (en dus ook: diversiteit) en inclusiviteit.

  • POSITIE gaat erover dat alles en iedereen binnen het systeem bestaat en beweegt in relatie tot elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen. Positie gaat over onderlinge verhoudingen en relaties.

  • BALANS IN GEVEN EN NEMEN gaat erover dat er voor elk individu en elke relatie binnen het systeem een natuurlijke balans tussen geven en nemen bestaat. Deze balans moet erkend en gerespecteerd worden om een vruchtbare voedingsbodem voor alle betrokkenen te garanderen.

Wellicht kun je vanuit je eigen gezonde verstand en onderbuikgevoel en met bovenstaande handvaten eens reflecteren op je eigen leefomgeving, je relatie tot de aarde, je rol als consument, je bijdrage aan een gezond eco-systeem. En niet te vergeten: je wensen of verlangens hierin!

Een verlangen komt vaak voort vanuit een natuurlijke beweging richting meer gezondheid. Een verlangen begint als een fluisterende aanmoediging, een aansporing om te groeien. Een verlangen dat gehoord wordt en ruimte krijgt kan zich ontwikkelen tot een duidelijke gids.Shapeshift.today faciliteert Aarde Opstellingen waarin we onderzoeken hoe een vruchtbare relatie tussen de mens en de aarde eruit kan zien. We bekijken boven- en onderstroom, stemmen af op innerlijke waarheden én het praktisch vormgeven hiervan.


Ben jij (op wat voor manier dan ook) geïnteresseerd in jouw plek ten opzichte van de aarde? Je kunt aan de opstellingen deelnemen als representant. Zie de agenda voor nieuwe data en locaties.


Oh, en neem je verlangen mee! Op zielsniveau bevestigt je verlangen jouw ‘deelname’. Het zet jouw individuele proces in werking en creëert een gezamenlijk draagvlak.


Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten, met onze voeten op onze aarde.

❣️

Jolijn


Zie hier de event-info van de Aarde Opstelling van 25 augustus 2020:

https://nl.shapeshift.today/event-details/de-aarde-een-nieuw-verhaal