top of page

Wat is een Collectieve Opstelling?

Hoe draagt een Collectieve Opstelling bij aan meer welzijn? Wat is een collectief en wat is de rol van het individu in een collectief?


Toen ik zelf in 2012 een Collectieve Opstelling meemaakte wist ik 'dit is het! Hier wil ik mee werken.' Tien jaar eerder maakte ik al kennis met Familie Opstellingen, maar de inzichten die ik in deze Collectieve Opstelling opdeed maakten op mij een onvergetelijke indruk. Ze zijn zeker 5 jaar lang leidend geweest in mijn persoonlijke leven. De plek die ik representeerde in het veld heeft mijn bewustzijn verder geopend voor iets dat groter is dan ikzelf.


De energie die vrijkomt in het systemische veld is ontzettend krachtig en kan aangewend worden voor groei en heling van individu en collectief. De Familie Opstelling is inmiddels algemeen bekend fenomeen en helpt vele individuen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ik merk ook dat steeds meer mensen vanuit deze persoonlijke ontwikkeling klaar zijn om bij te dragen aan collectieve ontwikkeling: aan meer welzijn voor het geheel. Dit is waar 'systemisch werken met het collectief' over gaat.


Wat is een collectief?


Letterlijk betekent COLLECTIEF 'gezamenlijk, gemeenschappelijk'. Wikipedia zegt erover:


"Collectief duidt als begrip op een sociale constellatie die naargelang invalshoek zeer verschillende zaken kan betekenen: een volk, een religie, een staat, een bedrijf of een sociale klasse. Er wordt echter soms ook in zeer brede term gesproken van 'het menselijke collectief'. (...) Een collectief concentreert zich over het algemeen op een gezamenlijk belang. (...) Collectivisme is het bijhorende filosofisch standpunt dat het belang van de gemeenschap boven dat van het individu stelt.


Individu en collectief in het systemisch werk


Als systemisch coach en opsteller werk ik vanuit de kennis en waarden van het systemisch werk (opstellingenwerk), oorspronkelijk ontwikkeld door Bert Hellinger en doorontwikkeld door diverse opstellers en opleiders. Een belangrijke peiler binnen het systemisch werk zijn de verschillende 'gewetens' die werkzaam zijn in de ontwikkeling en voortleving van de mens.


Zo kennen we allemaal een PERSOONLIJK GEWETEN. Dit individuele geweten hangt sterk samen met het GROEPSGEWETEN: instinctief handelen we naar de (ongeschreven) regels van de groep waar we onderdeel van zijn. 'Ergens bij horen' is in de evolutie van de mens van levensbelang geweest. En voor ieder van ons geldt dat we in onze jonge jaren gevormd zijn door de groep ~ de familie ~ waar we in geboren zijn. Hoe zijn onze individuele gedachtes en acties gevormd door de groep waarin we zijn opgegroeid? En hoe bevrijden we ons van wat niet meer dienend is?


Dit is het werkveld van de Familie Opstellingen.


Opstellingen en systemisch werk voor individu en collectief

In Opstellingen wordt er nog iets zichtbaar: er blijkt een onderstroom aanwezig te zijn die het individu én de groep beïnvloedt. Dit noemen we het SYSTEEMGEWETEN. Dit systeemgeweten heeft een onbewuste trek- of duwkracht die individuen (eventueel als groep) naar een bepaalde plek leidt, met als doel om het systeem 'compleet' te maken of te houden.


De meeste volwassenen zijn zich op een gegeven moment wel bewust van het groepsgeweten ('je hoort er meer of minder bij als je bepaalde dingen doet of laat') maar het systeemgeweten werkt op een onbewuste laag: er kan een trek- of duwkracht zijn die niet uit te leggen is vanuit wat we weten over het systeem. Het systeemgeweten stopt niet bij het overlijden van een individu. Het is groter dan het individu en kan zich laten gelden in meerdere generaties, ook als er geen bewuste herinneringen zijn. Zie het als een systeem-herinnering, die wordt doorgegeven van generatie op generatie. Een beetje zoals ons DNA, dat fysieke en emotionele informatie meeneemt naar de volgende generatie.


Ieder die eens (als representant) een Familie Opstelling heeft meegemaakt kan beamen dat er 'iets' meespeelt in het veld wat voorbij gaat aan wat we kunnen 'snappen'. Heb jij het nog nooit meegemaakt? Kom het ervaren! >>> www.shapeshift.today/agenda-opstellingen


Het geheel is meer dan de som der delen


Een collectief is een grotere groep waarbinnen de afzonderlijke individuen iets met elkaar delen, iets gemeenschappelijks hebben. Dit gemeenschappelijke kan verankerd zijn in het verleden, het heden of de toekomst. Evenals in kleinere groepen (bv een familie) spelen ook hier het groepsgeweten en het systeemgeweten een rol in het geheel. Vaak zijn obstakels in het nu terug te voeren op zaken die gebeurd zijn in de gezamenlijke geschiedenis. Interessante vragen om te stellen zijn bv:

  • Hoe beïnvloedt het collectieve verleden het heden en de toekomst?

  • Welke systeem-herinneringen spelen mogelijk een rol?

  • Is er op de onderstroom (onbewuste laag) een duw- of trekkracht aanwezig die het functioneren bemoeilijkt?

  • Hoe bevrijden we ons van oude patronen die niet meer dienend zijn?

  • Wat is er voor nodig om vrijuit voorwaarts te gaan? Voor de individuen en het collectief.

Dit zijn vragen die onderzocht kunnen worden in een Collectieve Opstelling. Het doel van een Opstelling is altijd om meer welzijn te creëren voor individu én het grotere geheel. Een Opstelling is een plek voor diepgaande heling. Als dingen 'hun plek' vinden dan brengt dit rust in het systeem, wat meestal veel energie vrijmaakt voor de toekomst.


Collectieve Opstelling - het geheel is meer dan de som der delen

Wat is een Collectieve Opstelling?


In de Collectieve Opstellingen die ik begeleid, vanuit Shapeshift.today, werken we met een collectief thema: een thema waartoe alle deelnemers zich kunnen verhouden. Denk bv aan thema's als discriminatie vs gelijkwaardigheid, onderdrukking vs vrijheid, daderschap vs slachtofferschap, overvloed vs tekort.


Elke deelnemer stapt in het veld om zich vanuit zichzelf te verhouden tot dat thema. Zo ontstaat er tegelijkertijd een collectief. De rol van het groepsgeweten én het systeemgeweten (de onderstroom) worden duidelijk en binnen het veld van de Opstelling kan er heling plaatsvinden waar dat nodig is, zowel op individueel als collectief niveau.

Wij zíjn het collectief. Jij en ik zijn het systeem, de maatschappij, de samenleving. We bepalen samen hoe we verder gaan.

Shapeshift.today faciliteert regelmatig Collectieve Opstellingen. Bekijk hiervoor de Opstellingen agenda en reserveer je plek.


Is er een collectief thema dat jou na aan het hart ligt en waarvoor je een Collectieve Opstelling zou willen organiseren? Neem contact met me op! Ik bekijk graag samen met jou de mogelijkheden.


Een voorbeeld van een samenwerking op dit vlak is de Collectieve Opstelling "Zwart Goud" i.s.m. Daniëlle van den Stoom, die opgroeide als 'zwarte vrouw in een witte maatschappij' (haar eigen woorden). In persoonlijke Opstellingen heeft zij het slavernij verleden van haar voorouders onderzocht: hoe het haar belemmert en hoe het haar bekrachtigt. In de Collectieve Opstelling werken we samen om dit thema ook op collectief niveau verder te helen. Voel je je aangetrokken tot deze manier van werken?Je bent van harte welkom om deel te nemen!

>>> https://www.shapeshift.today/event-details/zwart-goud-collectieve-opstelling-healing


Jolijn Fiddelaers

06-10331978

jolijn@shapeshift.today


 

Meer lezen?


https://www.shapeshift.today/post/zwart-goud-een-collectieve-opstelling

https://www.shapeshift.today/post/sta-op-als-je-liefde-voelt

 

Op de agenda:

bottom of page